Първото издание на конкурса е през 2000 г по предложение и изключителната подкрепа на проф. Петър Льондев. През тази година той става и първият председател на Международното жури. Интереса към конкурса е голям и за това всяка година изпълнителите се увеличават. През 2007 г се появи и нов раздел - модерни танци, с което конкурса се превърна във Фестивал на изкуствата. Изключителни музиканти  през всичките тези години са били част от фестивалните дни: проф. Борис Карадимчев, Хайгашод Агасян, Пламен Мирчев - композитор, Графа.
Фестивалът „Речни ноти” си сътрудничи и с няколко Международни конкурса- „Славянски базар”, Беларус, като представителя за България Николай Текелиев е член на журито от самото му начало, Международния конкурс-„Бозторгай”, Казахстан и неговия Директор Карла Абдикаримова както и Международния фестивал „Одеский трамвайчик”, Украйна с Директор Фьодор Ткач. През месец август за десети път Тутракан ще се превърне в международен център на детски изкуства. През изминалите години на брега на река Дунав на открити сцени са си давали среща деца от България, Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, Косово, Израел, Русия, Украйна, Унгария и Казахстан. С таланта и младостта на участниците и техните изпълнения и работните дните на фестивала се превръщат в истински празник за града.
Конкурсът „Речни ноти” е включен в календара на МОН в програмата за осъществяване на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2015 г. Индивидуалните поп изпълнители от 8 клас до 12 клас получават по една годишна парична стипендия за първо, второ и трето мястоФестивалът прилича на детска игра
Той сближава сърца отдалече
Ако имаш талант и усмивка добра
Кой те пита за входно билетче?

Дунав става палитра изгрява дъга
Ти от нея ще вземеш боите
Ние знаем,че можеш нарисувай сега
Най красивия свят
Най красивия свят  на мечтите

Припев:
Фестивалните дни ни събират от много посоки
Чуден ритъм звъни той събаря стени
Светла песен в сърцата ни топли.
Фестивалните дни ни събират от много посоки
И звучи песента,като цвете е тя  нека винаги има цветя.

    МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС
  НА ИЗКУСТВАТА "РЕЧНИ НОТИ "
                ТУТРАКАН 2011


Вече няма жесток ученически час
Значи тъкмо е време за танци
Ако всички деца затанцуват със нас
Цял светът ще превърнем във дансинг.

Радостта щом обича и древен и млад
ще остане градът край реката
и ще бъде щастлив и ще бъде богат
с най-красивия смях
с най-красивия смях на децата.

Припев:
Фестивалните дни ни събират от много посоки
Чуден ритъм звъни той събаря стени
Светла обич в сърцата ни топли.
Фестивалните дни ни събират от много посоки
И звучи обичта,като цвете е тя  нека винаги има цветя.

Нека винаги има цветя.

  Връзка с нас може да осъществите на:

    Тутракан 7600,  ОбщинаТутракан
            ул.”Трансмариска” №31
                Тел.: 0866 / 60620
,
               Факс: 359 866 60636

  Тутракан 7600, ул.”Д. Благоев” №51,
               ОЦИД - гр.Тутракан   
               Тел.: 0866 / 60 399,
              Факс: 359 866 60636
      GSM: 0893370952, 0887749135

       E-mail: melodia_tn@abv.bg
      Web: www.rechninoti-tn.net