През месец август за шестнадесети път Тутракан ще се превърне в международен център на детски изкуства. През изминалите години на брега на река Дунав на открити сцени са си давали среща деца от България, Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, Косово, Израел, Русия, Украйна и Казахстан. С таланта и младостта на участниците и техните изпълнения и работи дните на фестивала се превръщат в истински празник за града.
Конкурсът „Речни ноти” е включен в календара на МОН в програмата за осъществяване на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2015 г. Индивидуалните поп изпълнители от 8 клас до 12 клас получават по една годишна парична стипендия за първо, второ и трето място.

Организатори:
Общинска администрация -Тутракан,
Общински център за извънучилищни дейности - Тутракан.

Време  за провеждане: 
От 25 до 26 август 2017 г.

Място на провеждане:
открита сцена - Обреден дом гр. Тутракан

Лица за контакти: 
Община Тутракан-отдел „Култура”, тел. 0866 / 60-621,
Общински център за извънучилищни дейности, тел. 0866 / 60-399, 
Доротея Бальовска - Ръководител ОЦИД   0893370952
E-mail: tn_ocid@abv.bg;
Е-mail:obs_tutrakan@b-trust.org; 
web site; www.rechninoti-tn.net