През месец август за седемнадесети път Тутракан ще се превърне в международен център на детски изкуства. През изминалите години на брега на река Дунав на открити сцени са си давали среща деца от България, Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, Косово, Израел, Русия, Украйна и Казахстан. С таланта и младостта на участниците и техните изпълнения и работи дните на фестивала се превръщат в истински празник за града.
Конкурсът „Речни ноти” е включен в календара на МОН в програмата за осъществяване на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2018 г. Право на стипендия имат ученици от държавни училища, финансирани чрез МОН или от общински училища, класирани индивидуално до навършване на 18 години през 2018 г. На Първо, Второ или Трето място на ХVІІ Международен конкурс "Речни ноти" - Тутракан, категория "Индивидуални изпълнители", ІV възрастова група.

Организатори:
Общинска администрация -Тутракан,
Общински център за извънучилищни дейности - Тутракан.

Време  за провеждане: 
От 16 до 18 август 2018 г.

Място на провеждане:
открита сцена - Обреден дом гр. Тутракан

Лица за контакти: 
Община Тутракан-отдел „Култура”, тел. 0866 / 60-621,
Общински център за извънучилищни дейности, тел. 0866 / 60-399, 
Доротея Бальовска - Ръководител ОЦИД   0893370952
E-mail: tn_ocid@abv.bg;
Е-mail:obs_tutrakan@b-trust.org; 
web site; www.rechninoti-tn.net