През месец август за деветнадесети пореден път Тутракан ще се превърне в  център на изкуството. На брега на красивата река Дунав през изминалите години си дадоха среща деца от България, Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, Косово, Израел, Русия, Украйна, Унгария и Казахстан. Със своя неповторим талант, с хубостта и младостта на участниците и техните изпълнения, дните на конкурса се превръщат в истински празник за града.
Конкурсът „Речни ноти” гр. Тутракан е включен в програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2020 г., с постановление на Министерски съвет. Право на стипендия имат ученици от държавни училища, финансирани чрез МОН или от общински училища, до навършване на 18 години през 2020 г. На Първо, Второ или Трето място на ХІХ Международен конкурс "Речни ноти" - Тутракан, категория "Индивидуални изпълнители", ІV възрастова група.

Организатори:
Община Тутракан,
Общински център за извънучилищни дейности - Тутракан.

Време  за провеждане: 
22  август 2020 г.

Място на провеждане:
открита сцена - Обреден дом гр. Тутракан

Лица за контакти: 
Общински център за извънучилищни дейности, тел. 0866 / 60-399, 
Доротея Бальовска - Ръководител ОЦИД   0893370952
E-mail: tn_ocid@abv.bg;
Е-mail:obs_tutrakan@b-trust.org; 
web site; www.rechninoti-tn.net