Тутракан е един от най-старите и интересни градове по поречието на река Дунав. Намира се по средата на пътя между Русе и Силистра и отстои на приблизително 60 км от всеки от двата по-големи града. Градът е амфитеатрално разположен на стръмен хълм, който се спуска до Дунав. От най-дълбока древност хората по тези места са били най-умелите рибари и лодкостроители по цялото протежение на реката. Много археологически открития в района на Тутракан говорят за това, че районът е бил заселен още в най-древни времена. В началото на римското владичество тук е била построена крепост, наречена Трансмариска. Името означава „отвъд блатата”, като вероятно се има предвид разливът на Дунав западно от днешния град. Река Дунав е най-важният и благоприятен природнотуристически ресурс за община Тутракан. Тук реката прави впечатляващ разлив западно от града и представя невероятно красива гледка при залез, когато слънцето бавно се потапя в спокойните води. Един град, една река и една обща съдба, свързала ги завинаги от бурната древна история до днес. Едва ли има друг български град, по поречието на Дунав, чиято съдба е толкова тясно свързана с реката. Риболовът е основен поминък на населението още от най-древни времена, а в края на XIX и началото на XX век градът се утвърждава като средище на дунавския риболов. Векове наред погледът на хората е бил насочен към реката, благодарение на нея те са съществували. В Тутракан е единственото в страната естествено обособило се по поречието рибарско селище. Архитектурен резерват „Рибарска махала”, с присъщата си самобитност, чистота и възрожденски дух, е съхранена за поколенията в своя автентичен вид. С рибарските мрежи, с лодкарските работилници и рибарските къщи, тя напомня като жива легенда за този най-стар поминък на нашите прадеди. Рибарската махала е разположена в североизточната част на Тутракан, паметник на културата от национално значение, с висок статут на автентичност .
Първото издание на конкурса е през 2000 г. по предложение и изключителната подкрепа на проф. Петър Льондев. През тази година той става  >>... [ Виж още ]
ВАЖНО!!!
ТАКСИТЕ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ВНАСЯТ ПО БАНКОВ ПЪТ:
ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА - ОБЩИНА ТУТРАКАН
ЦКБ АД КЛОН РУСЕ
IBAN BG 10 CECB 9790 8447 4585 00
BIC CECBBGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ - 448010
ОСНОВАНИЕ: МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС "РЕЧНИ НОТИ" ТУТРАКАН
ИМЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЛИ ГРУПА
НОВО:
Първия етап в конкурса ще се проведе онлайн
І-ва категория:
Индивидуални изпълнители
ІІ-ра категория
Песни от мюзикъли и филми-само онлайн
ІІІ-та категория:
Вокални формации-само онлайн               


Вторият етап на конкурса
"Речни ноти" ще бъде безплатен! Община Тутракан ще поеме разноските по настаняването на избраните участници, след селекцията, участници

КРИТЕРИИ  ЗА ОЦЕНКА НА ЖУРИТО:

1. ПОДБОР НА РЕПЕРТОАР;

2.СЛОЖНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ВОКАЛНА ТЕХНИКА;

3. ТОЧНОСТ НА ИНТОНИРАНЕ.

4. СЦЕНИЧНА РЕАЛИЗАЦИЯ, ОБЩО ХУДОЖЕСТВЕНО ВПЕЧАТЛЕНИЕ;
РЕЧНИ НОТИ ТУТРАКАН
22  АВГУСТ - 2020
ПРОТОКОЛ ОТ КЛАСИРАНЕ

РЕЧНИ НОТИ ТУТРАКАН  2020